අපේ ළමයි

කාලීන Politics Poems කතා පිටුව Jokes කටට රසට
විචාර Kids' Corner ගීත කතන්දර ලොව වටා පුවත් HOME

ලොස් ඇන්ජලිස් හි ධර්ම විජය බෞද්ධ විහාරයේ මෙවර වෙසක් උත්සවය 2014 මැයි මස 10 වන දින පැවැත්විනි. සිල් සමාදන් වීම , ධර්ම සාකච්ඡා , කථික තරඟ වැනි වැඩසටහන් එදින විය. තරඟ වලින් ජය ලැබූ අයට තෑගි බෙදා දුන්නේ ශ්‍රී ලංකා රජයේ කැබිනට් ඇමති වරයෙකු වන ආචාර්ය මර්වින් සිල්වා මහතාය. අම්මාවරුන්ගේ දිනයද ඊට පසුදාට යෙදී තිබුනි. නීලා වික්‍රමසිංහ විසින් ගායනා කරන ලද සදා උකුළු තල ගීය සජිනි වීරසේකර දැරිය විසින් ගයන අපූරුව බලන්න
මෙම බැති ගී ගායනා ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ ලොස් ඇන්ජලිස් හි ධර්මවිජය විහාරයේ දහම් පාසලේ ඉගෙන ගන්නා දරු දැරියන් විසිනි. නව ගී පදමාලා සුනිල් සේමසිංහ ගෙනි.
සංගීතය රමණී වීරසිංහ, රවි අමරවංශ, නයනානන්ද සෝමරත්න, උපුලී වික්‍රමාරච්චි,ආනන්ද රණසිංහ, සමන් බමුණුආරච්චි හා දිල්රුක්ෂි ගෙනි.

.


Switch to save