විශේෂාංග

විශේෂාංග කවි පිටුව කතා පිටුව දේශපාලන වෙළඳ දැන්වීම් රේඩියෝව
 

"සිව් ගී සර " in Los Angeles - Trailer from Sunil J Semasinghe .
******************************************************
තමන්ගේ ෆොටෝ එකක් පැන්සලයකින් ඇන්දා වගේ හදා ගන්න ඔබ කැමතිද ? ජීවිතයේ සැඳෑ සමය ගෙවන ඔබට photoshop කදිම විනෝදාංශයක් වනු ඇත.
උපදෙස් නොමිළයේ. srilankaviththi@yahoo.com
මේ එවන් නිදසුනක්..